Termékek Menü

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Czinege és Fiai Kft. jogi nyilat- kozatát!

A honlapjai:

 

oldalak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket és lemond minden követelésről, ha az oldalak használatából bármilyen kára származna. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Minden kedves másolóval, aki úgy gondolja, hogy az ezen az oldalon található információk, adatok, képek, ábrák, anyagok annyira érdekesek, és értékesek, hogy az ő oldalán is jól mutatnának, tudatjuk, hogy ezek az anyagok szabadon terjeszthetők az alábbi feltételekkel: az innen - vagy ezen oldal jogelődjétől - másolt anyagokért, az felhasználó oldal domain nevének regisztrált tulajdonosa heti bruttó 10 000 Ft-ot fizet ezen oldal tulajdonosának: a Czinege és Fiai Kft-nek

Tehát minden személy vagy vállalkozás azzal, hogy az ezen az oldalon fellelhető anyagokat - bármely részletében - lemásolja, és a saját üzleti érdekében felhasználja, egyöntetűen beleegyezik, hogy ezért cserébe a fenti díjat megfizetni köteles.

A CZINEGE ÉS FIAI Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Czinege és Fiai Kft.) minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalakon minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére sem a Czinege és Fiai Kft., sem azok alkalmazottai, vevői nem vállalnak sem szavatosságot, sem garanciát, sem kifejezetten, sem ráutaló módon, az Interneten keresztül nyújtott információkért, és fenntartják a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsanak végre, illetve bármely honlapot vagy az azon közölt információt részben vagy egészben eltávolítsák.

Továbbá nem vállalnak felelősséget a honlapokon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A honlapokon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Czinege és Fiai Kft. nem vállal felelősséget a honlapokhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Nem tartozik továbbá felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az oldalakra való belépéskor, böngészéskor vagy az oldalakon található anyag használatakor - beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket - a vírusmentesség érdekében szükséges lépések megtétele ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a honlap látogatójának feladata. Ha az oldalon található linkeket használja, kilép az oldalról.

A linkelt oldal esetenként a Czinege és Fiai kft. weboldalától függetlenül, önállóan működik, nem áll a Czinege és Fiai Kft. felügyelete alatt. Az oldalon található linkek esetén a linkelt oldalak tartalmáért a Czinege és Fiai Kft. felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, mely a linkelt oldalakra való belépésből, az ott való böngészésből ill. az ott található anyagok használatából ered. A más oldalakról erre az oldalra mutató linkek kizárólag a Czinege és Fiai Kft. engedélyével helyezhetők el. Amennyiben ehhez a Czinege és Fiai Kft. nem járul hozzá, erre az oldalra mutató linkek elhelyezése más oldalakon nem lehetséges.

A Czinege és Fiai Kft. weboldalainak bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Czinege és Fiai Kft.-nek, elfogadja, hogy a Czinege és Fiai Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Czinege és Fiai Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni. Az oldalon található anyag a Czinege és Fiai Kft. tulajdona, azok bármilyen formában történő másolása, reprodukálása kizárólag saját használatra engedélyezett, üzleti célokra tilos. Az anyag reprodukálása vagy használata az általános Web-böngészésen túl nem engedélyezett.

A nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy az oldal tartalmához nem tesz hozzá, abból nem vesz el, azt semmilyen mértékben nem módosítja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

MediaCenter Hungary Kft.
6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.
Adószám: 13922546-2-03